Priser

Dette er priser som kan endres ved bruk av mer tid og produkter

priser:

Klipp 460,-/ 590,-

Barneklipp 350,-

Farge 690,-/ 920,-

Glossing 350,-

Striper 690,-/ 920,-

Kur 100,-

Farge bryn 200,-

Farge øyevipper 200,-

Napping av bryn 100,-

samlet pris 450,-

Brud og Styling pris etter avtale